komvux nacka

Att gå på Komvux i Nacka kan vara det bästa man gjort någonsin. Det kan innebära skillnaden mellan jobb och arbetslöshet, mellan stimulans och uttråkning, mellan möjligheter och inga möjligheter. Utbildning är A och O, tycker jag. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att lära sig ett yrke som känns meningsfullt. För den som inte har fullständig gymnasieutbildning kan just komux bli räddningen. Det innebär nämligen att man kan läsa in gymnasiekompetens i efterhand inom ett visst yrkesområde. Låter det bra?